Bestyrelsen

Bestyrelsen i Klub Roskilde Vest er sammensat af forældrerepræsentanter fra begge klubbens afdelinger. Bestyrelsen består desuden af 2 medarbejderrepræsentanter: Klublederen er bestyrelsens sekretær.