Lovgrundlag, pædagogikker, dokumentation og samarbejdsaftaler