Politikker og retningslinjer

På denne side findes de politikker og retningslinjer, som Klub Roskilde Nord arbejder ud fra. Klubben samarbejder tæt med både skole og SFO for at sikre børnenes trivsel og sammenhænge i hverdagen.

Samarbejdet mellem skole og klub

Samarbejdet mellem skole og klub

Klub Roskilde Nord samarbejder med Nordskolen afd. Jyllinge og afd. Baunehøj, Margretheskolen og Lindebjergskolen om børn og unges læring og trivsel.

For at skabe sammenhæng og kontinuitet i børnenes og de unges hele dag, deltager pædagogerne fra klubben som en naturlig del også i skoledagen - med særligt fokus på trivsel, udvikling af sociale kompetencer og klassefælleskaber.